Om oss

jarnvagsbro-qognito

Qognito Management levererar projektledningstjänster och specialisttjänster inom projekt- och byggledning.

Qognito är ett ungt företag med lång erfarenhet. Verksamheten startade 1 januari 2016.

Vi levererar projektledningstjänster och specialisttjänster inom projekt- och byggledning i såväl stora som små projekt. Förutom att bemanna projekten som projektledare tar vi även hand om exempelvis kostnadsstyrning, tidsplanering/tidsstyrning, riskhantering och succesivkalkylering.

Våra riskworkshops, tidiga kalkyler, tidig planering och projektrevisioner brukar utföras som kortare insatser som ger snabb effekt i projekten och som skapar en god grund den fortsatta projekttiden. De kan genomföras i kombination med utbildning av projektteamen för att nå bästa effekt.