Välkommen till Qognito Management

Engagemang | Kunskap | Erfarenhet |

A
Vi levererar projektledningstjänster och specialisttjänster för såväl stora som små projekt. Förutom att bemanna projekten som projektledare tar vi även hand om exempelvis kostnadsstyrning, tidsplanering/tidsstyrning, riskhantering och successivkalkylering.
Våra riskworkshops, tidiga kalkyler, tidig planering och projektrevisioner brukar utföras som kortare insatser som ger snabb effekt i projekten och som skapar en god grund den fortsatta projekttiden. De kan genomföras i kombination med utbildning av projektteamen för att nå bästa effekt.

Tjänster

Referensobjekt

Branscher