Välkommen till Qognito Management

Engagemang | Kunskap | Erfarenhet |

A

Verksamhetspolicy

Qognito Management levererar konsulttjänster för såväl stora som små projekt, inom bland annat energi- och husbyggnads-, industri- och anläggningsbranschen.

Vi erbjuder många roller inom projektledningsdisciplinen, såsom projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare och specialister.

Vi strävar efter att växa med erfarna och uppskattade medarbetare genom kompetensutveckling och erfarenheter, och genom att ta vara på medarbetarnas idéer, engagemang och synpunkter utvecklas vi som företag.  Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och i förtroende lämna sina projekt till Qognito.

Vi skall identifiera och följa de lagar och krav som ställs av såväl myndigheter som andra intressenter. Vi integrerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i ledningssystemet som vi ständigt förbättrar. Som stöd i vårt arbete arbetar vi aktivt enligt ISO 9001:2015. ​​​​​​​

Tjänster

Referensobjekt

Branscher