Referensobjekt

Kontrollansvar enligt PBL

Kontrollansvar enligt PBL

Bygglovspliktiga projekt behöver vanligtvis en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige hjälper byggherren bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan, ser till att erforderliga kontroller utförs och dokumenteras och hjälper till med processen att få ett...

läs mer
Nya tunnelbanan – Blå linje till Barkarby

Nya tunnelbanan – Blå linje till Barkarby

I januari 2014 tecknades avtal mellan staten, Stockholm läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan. Det som kallas 2013 års Stockholmsförhandling innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden i...

läs mer
Spårvagnsdepå på Lidingö

Spårvagnsdepå på Lidingö

En ny spårvagnsdepå har byggts vid AGA på Lidingö. Den nya depån rymmer 30 spårvagnar och ska användas som depå för hela Spårväg City när systemet är färdigbyggt och satt i trafik. Våren 2015 öppnade den första delen av depån för de sju nya spårvagnarna som trafikerar...

läs mer
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen är att hitta lösningar där flera parter kan dela...

läs mer
Roslagsbanan

Roslagsbanan

Roslagsbanan är en 65 km smalspårig järnväg för persontrafik från Stockholms centrala delar till de nordöstra kranskommunerna. Banan har 38 stationer. Stora delar av banan är idag enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken på...

läs mer
Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening

Från år 2000 till i dag har Stockholms stads befolkning ökat från cirka 750 000 till cirka 900 000 invånare. År 2040 förväntas det bo minst 1 500 000 människor i staden. Parallellt med att kapaciteten för avloppsrening behöver öka väsentligt måste även ny teknik...

läs mer
Gasuppgradering Henriksdals reningsverk

Gasuppgradering Henriksdals reningsverk

Scandinavian Biogas har i samarbete med Stockholm Vatten påbörjat byggnationen av en ny gasuppgraderingssanläggning som kommer att uppföras bakom den befintliga. Den nya gasuppgraderingen tas i drift under första kvartalet 2016. Utöver detta pågår ett projekt för...

läs mer
Lidingöbanans ombyggnad

Lidingöbanans ombyggnad

I oktober 2015 öppnade Lidingöbanan igen efter nästan två års avstängning. Hela banan har moderniserats, byggts ut med dubbelspår, tillgänglighetsanpassats och gjorts ännu säkrare. På banan trafikerar nu sju helt nya spårvagnar. Qognito har för Trafikförvaltingens...

läs mer