Referensobjekt

Postmuseum

Postmuseum

Kungliga Posten förvärvade fastigheterna Penelope 1 och Penelope åren 1720 respektive 1792. Här låg Stockholms enda postkontor fram till 1869 men inrymde även en rad andra funktioner och verksamheter fram till dess. Fastigheterna som är på totalt ca 3500 m2 i flera...

läs mer
Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar det den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Stockholm Exergi värmer över 800 000 stockholmare och har över 300 mil med ledningar....

läs mer
Om- och tillbyggnad av bussdepåer i Norrtälje och Björknäs

Om- och tillbyggnad av bussdepåer i Norrtälje och Björknäs

Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafikmixen i Region Stockholm. Ett antal bussdepåer ser till att bussarna rullar genom rätt serviceunderhåll, tvättas och att personalen har rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Qognito har 2021-2022 bemannat...

läs mer
Våtmarkspark i Vallentuna kommun

Våtmarkspark i Vallentuna kommun

Vallentunasjön är idag en av Sveriges många övergödda insjöar. Övergödning leder till en kraftig tillväxt av växtplankton som leder till ett sämre siktdjup och begränsar ljusinsläppet till växtlighet på botten. Detta leder i sin tur till ytterligare minskat...

läs mer
Spårväg Syd – Sverigeförhandlingen – Ramavtal 6

Spårväg Syd – Sverigeförhandlingen – Ramavtal 6

Spårväg Syd är ett av fyra objekt i Sverigeförhandlingen gällande storstadsåtgärder i Stockholmsregionen där avtal slöts 2017 mellan parterna Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad. Projektet omfattar ny spårväg mellan Flemingsberg...

läs mer
Kontrollansvar enligt PBL

Kontrollansvar enligt PBL

Bygglovspliktiga projekt behöver vanligtvis en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige hjälper byggherren bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan, ser till att erforderliga kontroller utförs och dokumenteras och hjälper till med processen att få ett...

läs mer
Nya tunnelbanan – Blå linje till Barkarby

Nya tunnelbanan – Blå linje till Barkarby

I januari 2014 tecknades avtal mellan staten, Stockholm läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan. Det som kallas 2013 års Stockholmsförhandling innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden i...

läs mer
Spårvagnsdepå på Lidingö

Spårvagnsdepå på Lidingö

En ny spårvagnsdepå har byggts vid AGA på Lidingö. Den nya depån rymmer 30 spårvagnar och ska användas som depå för hela Spårväg City när systemet är färdigbyggt och satt i trafik. Våren 2015 öppnade den första delen av depån för de sju nya spårvagnarna som trafikerar...

läs mer
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen är att hitta lösningar där flera parter kan dela...

läs mer
Roslagsbanan

Roslagsbanan

Roslagsbanan är en 65 km smalspårig järnväg för persontrafik från Stockholms centrala delar till de nordöstra kranskommunerna. Banan har 38 stationer. Stora delar av banan är idag enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken på...

läs mer