Anläggning / Infrastruktur

Branscher

En stor del av projektledningserfarenheten inom Qognito kommer från stora infrastrukturprojekt. Framför allt inom järnvägs- och spårvägsbranschen där Trafikverket och Trafikförvaltningen i Region Stockholm (SL) är stora kunder.

Qognito har även erfarenhet från andra projekt så som tunneldrivning för kraftledningar och avloppsvatten.

Förutom rena projektledningsuppdrag arbetar vi bland annat med projektriskhantering, kostnads- och tidsstyrning samt projekteringsledning och produktionsledning.