Energi

Branscher

Flera av Qognitos medarbetare har erfarenhet från stora projekt inom energibranschen. Exempel på detta är de stora effekthöjningsprogrammen av Sveriges kärnkraftverk som E.ON och Vattenfall genomfört.

Qognito har även flera års erfarenhet av arbete på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, i arbetet med slutförvaret av använt kärnbränsle och låg- och medelaktivt avfall.

Utöver kärnkraftsprojekt har vi även arbetat med flera värmekraftverk och även vattenkraft. Rollerna i dessa projekt har ofta varit tidplanering och riskhantering.