Husbyggnad / Industri

Branscher

En av de branscher där Qognitos medarbetare har sin bakgrund. Här kan vi räkna in uppförande och ombyggnation av komplexa processindustrier, bland annat läkemedelsfabriker åt bland annat Pharmacia, Pfizer, GE Healthcare och Astra Zeneca.

Komplexiteten ligger i samordningen mellan klassisk husbyggnad och installation och driftsättning och validering av såväl byggnadsinstallationer som processutrusning, där kraven på renhet är högt ställda.