Referensobjekt

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening

Från år 2000 till i dag har Stockholms stads befolkning ökat från cirka 750 000 till cirka 900 000 invånare. År 2040 förväntas det bo minst 1 500 000 människor i staden. Parallellt med att kapaciteten för avloppsrening behöver öka väsentligt måste även ny teknik...

läs mer
Gasuppgradering Henriksdals reningsverk

Gasuppgradering Henriksdals reningsverk

Scandinavian Biogas har i samarbete med Stockholm Vatten påbörjat byggnationen av en ny gasuppgraderingssanläggning som kommer att uppföras bakom den befintliga. Den nya gasuppgraderingen tas i drift under första kvartalet 2016. Utöver detta pågår ett projekt för...

läs mer
Lidingöbanans ombyggnad

Lidingöbanans ombyggnad

I oktober 2015 öppnade Lidingöbanan igen efter nästan två års avstängning. Hela banan har moderniserats, byggts ut med dubbelspår, tillgänglighetsanpassats och gjorts ännu säkrare. På banan trafikerar nu sju helt nya spårvagnar. Qognito har för Trafikförvaltingens...

läs mer