Lidingöbanans ombyggnad

Referensprojekt

I oktober 2015 öppnade Lidingöbanan igen efter nästan två års avstängning. Hela banan har moderniserats, byggts ut med dubbelspår, tillgänglighetsanpassats och gjorts ännu säkrare. På banan trafikerar nu sju helt nya spårvagnar.

Qognito har för Trafikförvaltingens räkning ansvarat för projektet genom en projektledare och en biträdande projektledare/installationssamordnare.

Läs mer om Lidingöbanans utbyggnad.