Om- och tillbyggnad av bussdepåer i Norrtälje och Björknäs

Referensprojekt
Norrtälje bussdepå

Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafikmixen i Region Stockholm. Ett antal bussdepåer ser till att bussarna rullar genom rätt serviceunderhåll, tvättas och att personalen har rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Qognito har 2021-2022 bemannat två om- och tillbyggnadsprojekt av SL:s bussdepåer i Norrtälje i Roslagen och Björknäs i Nacka kommun med projektledare. Projekten har omfattat om- och tillbyggnad av befintliga bussdepåer och tvätthallar, markarbeten, husinstallationer, tankningssystem, fordonstvätt, reningsanläggning och fordonslyftar med mera.

Beställare har varit Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Qognito har genom flera av sina resurser erfarenhet från bland annat projektledning, projektering, byggledning av ett flertal andra depåer för såväl spårfordon som bussar.

Kontaktperson från Qognito är Anders Gustafsson.