Spårvagnsdepå på Lidingö

Referensprojekt

En ny spårvagnsdepå har byggts vid AGA på Lidingö. Den nya depån rymmer 30 spårvagnar och ska användas som depå för hela Spårväg City när systemet är färdigbyggt och satt i trafik. Våren 2015 öppnade den första delen av depån för de sju nya spårvagnarna som trafikerar Lidingöbanan och 2019 står hela depå klar.

Qognito ansvarar för projektet genom en projektledare och en biträdande projektledare/installationssamordnare.

Läs mer om spårvagnsdepå på Lidingö här:
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Sparvag-City/Agadepan/