Stockholm Exergi

Referensprojekt

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar det den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Stockholm Exergi värmer över 800 000 stockholmare och har över 300 mil med ledningar.

Världens största Fjärrkylanät. Detta används för att kyla exempelvis datahallar eller industriella processer.

Qognito har arbetat tillsammans med Stockholm Exergi sedan 2022 med både projektledning och byggledning. Dessa uppdrag är i hela Storstockholm så som Hammarby, Värtan, Brista, Hässelby och Årsta.

Projekt i form av investeringsprojekt, där man rustar upp och bygger nytt på samtliga verk. Allt från pannor, cisterner ledningar och den digitala styrningen i form av automation.

Vi kommer under 2023 att jobba vidare med Stockholm Exergi och utöka vårt samarbete med projektledning.