Stockholms framtida avloppsrening

Referensprojekt

Från år 2000 till i dag har Stockholms stads befolkning ökat från cirka 750 000 till cirka
900 000 invånare. År 2040 förväntas det bo minst 1 500 000 människor i staden. Parallellt med att kapaciteten för avloppsrening behöver öka väsentligt måste även ny teknik introduceras för att skapa möjligheter att uppfylla framtida miljökrav.

Stockholm Vatten har idag två avloppsreningsverk, Bromma reningsverk med anläggningar i Åkeshov och Nockeby samt Henriksdals reningsverk med anläggningar i Henriksdal och Sickla. Stockholm Vatten har för avsikt att avveckla Bromma reningsverk och att anlägga en tunnel får att leda avloppsvattnet till reningsverket i Henriksdal. Vid Henriksdals reningsverk moderniseras reningsprocessen med införande av bland annat membranteknik. Moderniseringarna innebär ombyggnad av de båda anläggningsdelarna Henriksdal och Sickla.

Qognito har ansvarat för projektets riskhantering vilket har inneburit både framtagande och implementering av rutiner såväl som genomförande av kvalitativa och kvantitativa analyser i projektgenomförandet.

Läs mer Stockholms framtida avloppsrening på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.