Sverigeförhandlingen

Referensprojekt

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

En viktig del i Sverigeförhandlingen är att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. I slutändan ska finansieringen komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting.

För Stockholmsregionen har ett 30-tal objekt undersökts och successivt minskats ned till en handfull objekt. Våren 2017 skrevs avtalet om storstadsåtgärder i Stockholm under av de parter som slutit avtal med Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar fyra stora satsningar på kollektivtrafiken i Region Stockholm:

Förlängning av Roslagsbanan till T-Centralen via Odenplan
Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö med sex nya stationer
Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg
•Ny tunnelbanestation till Hagalund

Qognito har deltagit i Sverigeförhandlingen genom Trafikförvaltningen i Region Stockholm och har bidragit i arbetet med framtagande av kalkyler för de olika objekten samt varit med i beställarens projektplanering.

Läs mer Sverigeförhandlingen.