Projektledning

Tjänster

Att vara projektledare innebär att ha ansvaret för att styra och leda ett projekt och dess medlemmar mot uppsatta mål. Det ansvaret axlar vi gärna och är stolta över att få förtroendet att leda projekt i våra kunders organisation.

Våra projektledare har mångårig erfarenhet av projektledarrollen och av konsultrollen. Det innebär att vi snabbt kommer in i projekten och beställarens organisation och kan börja leverera. Vi har erfarenhet av flera olika projektmodeller och har arbetat på olika nivåer i projekt, program och linjeorganisationer. Det gör att vi inte bara har kontroll på projektets framdrift utan också dess omgivning i form av intressenthantering och vikten av rapportering såväl uppåt och nedåt i organisationen. Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga med att lämna förtroendet för sina projekt till Qognito.

Qognito har erfarenhet av att leda projekt inom många branscher och vi levererar projektledningstjänster till de flesta typer av projekt. Just nu är vi främst engagerade inom spårvägs-, järnvägs- och byggprojekt.

Anders Gustafsson