Kontakt

Birgitta Blomkvist Wikmar

Byggledare/projektledare

Birgitta Blomkvist Wikmar är byggnadsingenjör Produktion från Nackademins yrkseshögskola. Hon har flera års erfarenhet som byggledare/produktionsledare/projektledare med inriktning bygg, bland annat vid LSS- och äldreboende mm.

Birgitta är certifierad BAS-P och BAS-U.

Rasmus Vallgren

Byggledare

Rasmus arbetar bland annat med byggledning, arbetsledning, projektsamordning/uppföljning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kostnadsuppföljning med mera, företrädesvis inom anläggning.

Michel Baioni

Projekteringsledare

Michel Baioni är energiingenjör och har stor erfarenhet som projekteringsledare och installationsledare. På senare år har Michel varit projekteringsledare för Uppsala Stadsbussdepå och Tomtebodadepån i Stockholm.

Michels erfarenhet från installationssamordning kommer från komplexa uppdrag såsom byggnation av forskningslaboratorier, datahallar och kontorsmiljöer.

Michel är certifierad BAS-P och BAS-U.

Charlie Forsgren

Byggledare

Charlie Forsgren är anläggningsingenjör från Nackademins yrkeshögskola.

Han har jobbat med betong och anläggning i 15år framför allt med större projekt inom infrastrukturen och industrin men även nyproduktion av flerbostadshus.

Han arbetar som byggledare/produktionsledare och har god erfarenhet av att leda projekt.                  Charlie innehar innehar certifikat för betong klass 1.

Göran Löfstrand

Projektledare

Göran Löfstrand har mätingenjörsexamen och har tidigt i sin drygt fyrtioåriga karriär arbetat med produktionsledning och byggledning i diverse hus-, industri- och infrastrukturprojekt för att under den senare delen arbetat som projektledare i stora projekt, främst inom infrastruktur och hus/industri.

Göran är även kvalitetsansvarig enligt PBL och har genomgått betongkurs klass I och klass II.

Ann Hoang

Projektledare

Ann Hoang är högskoleingenjör med inriktning anläggning från KTH.  Ann jobbar som projektledare inom såväl anläggning som bygg. Ann är även Certifierad Projektledare enligt IPMA.

Henrik Laurell

Projektledare

Henrik är civilingenjör Väg- och Vatten med inriktning projektledning, KTH och är certifierad projektledare, PMP enligt PMI. Yrkeserfarenheten är bred men huvudsakligen från infrastruktur, främst inom järnväg där han haft roller som upphandlare, produktionsledare och projektledare för stora projekt.

Mikael Nässén

Projekteringsledare

Mikael Nässén arbetar som projektledare och projekteringsledare och har verkat både på beställar- och leverantörssidan inom såväl privat som offentlig verksamhet. Mikael har gedigen erfarenhet av såväl tidiga skeden som genomförandeskeden av buss- och tågdepåer.

Mikael är certifierad BAS-P och BAS-U och är även kontrollansvarig enligt PBL.

Anders Gustafsson

Projektledare

Anders är högskoleingenjör inriktning Maskin från Karlstads Universitet samt certifierad projektledare Project Management Professional (PMP) ®.

Anders har arbetat i ledande roller som projektledare i mer än 20 år i större projekt och olika branscher. Han har bl.a. varit verksam i anskaffningsprojekt på Försvarets Materielverk, elkraftförsörjningsprojekt, infrastrukturprojekt, nybyggnads och ombyggnadsprojekt av spårvagns- och bussdepåer. Anders är även certifierad BAS-U och BAS-P.

Annika Larsson

Projektledare

Annika är civilingenjör maskinteknik och har gedigen erfarenhet från projekteringsledning av komplexa system och projektledning av stora projekt och program, bland annat från försvarsindustrin, kärnkraftsindustrin, sjukhus och senast från infrastrukturbranschen och bygge av järnväg, anskaffning av tåg och bygge av tågdepå för Roslagsbanan.

Daniel Rudqvist

Projektledare

Daniel är hydrogeolog från Uppsala universitet och har flera års erfarenhet från området men sedan ca 20 år har Daniel arbetat med projektledning främst på beställarsidan och är erfaren inom tidplanering, riskhantering och omfattningsstyrning inom bland annat stora projekt inom infrastruktur, energibranschen och läkemedelsindustrin.

Daniel har även jobbat i kärnkraftsindustrin samt med kärnavfall.

Jack Hult

VD / Projektledare

Jack är civilingenjör från University of Technology, Sydney.

Jack skicklig på att leda, utveckla och implementera projektledningsprocesser såsom successivmetoden, Earned Value Management, Risk managementprocesser och kvalitetsledningsprocesser.
Jack har lång erfarenhet av kvantitativa riskanalyser och utveckling av stokastiska modeller för riskhantering och kostnadsstyrning i stora byggprojekt och är van att leda en större grupp individer i projektorganisationer.

Christian Sjöborg

Produktionsledare

Christian har civilingenjörsexamen inom maskinteknik/industriell ekonomi och management från KTH i Stockholm och har arbetat som projektledare och produktionsledare inom framför allt infrastruktur och hus/industri.

Christian har erfarenhet av leda berg- och betongarbeten samt järnvägsprojekt och installationer. Christian innehar certifikat för Betong klass 1 samt BAS-U och BAS-P. Han är även certifierad Skyddsrumssakkunnig.

Qognito Management AB

Sävstaholmsvägen 3A
178 32 Ekerö

Org.nr: 559035-1523

Kontaktformulär

Verifiering av att du är en människa som skrivit.

9 + 2 =