Kontakt

Rasmus

Rasmus Vallgren

Byggledare

Rasmus arbetar bland annat med byggledning, arbetsledning, projektsamordning/uppföljning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kostnadsuppföljning med mera, företrädesvis inom anläggning.

070-658 40 65

Christian Sjöborg

Produktionsledare

Christian har civilingenjörsexamen inom maskinteknik/industriell ekonomi och management från KTH i Stockholm och har arbetat som projektledare och produktionsledare inom framför allt infrastruktur och hus/industri.

Christian har erfarenhet av leda berg- och betongarbeten samt järnvägsprojekt och installationer. Christian är certifierad BAS-U och BAS-P.

070 - 546 62 32

Daniel Rudqvist

Daniel Rudqvist

Projektledare

Daniel har en magisterexamen i hydrogeologi från Uppsala universitet och har flera års erfarenhet från området.

Sedan ca 20 år har Daniel arbetat med projektledning främst på beställarsidan och är erfaren inom tidplanering, riskhantering och omfattningsstyrning inom bland annat stora projekt inom infrastruktur, energibranschen och läkemedelsindustrin.

Daniel har bland annat jobbat i kärnkraftsindustrin samt med kärnavfall.

070 - 420 03 36

Anders Gustafsson

Projektledare

Anders är högskoleingenjör inriktning Maskin från Karlstads Universitet samt certifierad projektledare Project Management Professional (PMP) ®.

Anders har arbetat i ledande roller främst som projektledare i 20 år. Han har främst varit verksam på beställarsidan men har även under några år arbetat på entreprenörssidan. Anders har en bred erfarenhet från större projekt och olika branscher. Han har bl.a. varit verksam i stora anskaffningsprojekt på Försvarets Materielverk, elkraftförsörjningsprojekt, infrastrukturprojekt, nybyggnads och ombyggnadsprojekt av spårvagns- och bussdepåer. Anders är även certifierad BAS-U och BAS-P.

070 - 104 21 06

Annika Larsson

Projektledare

Annika har civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Luleå tekniska universitet.

Annika har gedigen erfarenhet från projekteringsledning av komplexa system och projektledning av stora projekt och program, bland annat från försvarsindustrin, kärnkraftsindustrin, sjukhus och senast från infrastrukturbranschen och bygge av järnväg, anskaffning av tåg och bygge av tågdepå för Roslagsbanan.

070 - 313 13 02

Göran Löfstrand

Projektledare

Göran Löfstrand har mätingenjörsexamen och har tidigt i sin drygt fyrtioåriga karriär arbetat med produktionsledning och byggledning i diverse hus-, industri- och infrastrukturprojekt för att under den senare delen arbetat som projektledare i stora projekt, främst inom infrastruktur och hus/industri.

Göran är även kvalitetsansvarig enligt PBL och har genomgått betongkurs klass I och klass II.

070 - 420 03 29

Henrik Laurell

Projektledare

Henrik är civilingenjör Väg- och Vatten med inriktning projektledning, KTH och är certifierad projektledare, PMP enligt PMI.

Henrik har kompletterat sin examen med kurser i bland annat järnvägsteknik, vägteknik, säkerhet och arbetsmiljö, kvalitet och kvalitetsrevision, miljö och hållbarhet och entreprenadjuridik.

Yrkeserfarenheten är bred men huvudsakligen från infrastruktur, främst inom järnväg där han haft roller som upphandlare, produktionsledare och projektledare för stora projekt.

070 - 420 03 28

Jack Hult

VD / Projektledare

Jack är civilingenjör från University of Technology, Sydney med inriktning civil engineering.

Utöver sin huvudkompetens som projektledare är Jack skicklig i att leda, utveckla och implementera projektledningsprocesser såsom successivmetoden, Earned Value Management, Risk managementprocesser och kvalitetsledningsprocesser.
Dessutom har Jack förvärvat speciell kunskap och 15 års erfarenhet av kvantitativa riskanalyser och utveckling av stokastiska modeller för riskhantering och kostnadsstyrning i stora byggprojekt.

Jack är van att leda en större grupp individer i projektorganisationer.

073 - 524 62 66

Michel Baioni

Projekteringsledare

Michel Baioni är erfaren projekteringsledare och installationsledare med utbildning som energiingenjör på KTH. På senare år har Michel varit projekteringsledare för Uppsala Stadsbussdepå och Tomtebodadepån i Stockholm.

Michels erfarenhet från installationssamordning kommer från komplexa uppdrag såsom byggnation av forskningslaboratorier, datahallar och kontorsmiljöer.

Michel är certifierad BAS-P och BAS-U och innehar även certifiering inom Heta Arbeten och Elsäkerhet och& Riskbedömning.

070 - 576 06 59

Mikael Nässén

Projekteringsledare

Mikael Nässén arbetar som projektledare och projekteringsledare och har verkat både på beställar- och leverantörssidan inom såväl privat som offentlig verksamhet. 

070-693 74 65

Qognito Management AB

Sävstaholmsvägen 3A
178 32 Ekerö

Org.nr: 559035-1523

Kontaktformulär

Verifiering av att du är en människa som skrivit.

10 + 10 =