Tjänster

Kostnadsstyrning

Kostnadsstyrning

Att kostnadsstyra är något som är viktigt att göra, desto tidigare i projektet det görs ju bättre resultat har detta för projektets totalkostnad. Kostnadsstyrningen har sin grund i tre viktiga parametrar: tid, kostnad och kvalitet, de måste styras på rätt sätt och...

läs mer
Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering handlar om att på ett systematiskt sätt inventera, analysera och förebygga olika typer av risker och osäkerheter i projektverksamheten. Detta syftar till att en projektets resurser och intäktsmöjligheter skall skyddas mot skador så att projektet och...

läs mer
Planeringsanalyser

Planeringsanalyser

Med tidplanering och tidsstyrning som grund utför Qognito olika typer av planeringsanalyser. Inte sällan integrerat med riskhantering, kostnadsstyrning och omfattningshantering. Successiv analys av tidplan ett värdefullt verktyg för att ta hänsyn till projektets...

läs mer
Tidplanering & Tidsstyrning

Tidplanering & Tidsstyrning

Att färdigställa projekten och leverera nyttorna enligt tidplan är ett av de viktigaste målen i de flesta projekten. Förseningar påverkar ofta projektbudgeten negativt och kan även påverka andra följdinvesteringar eller samhällsnyttor. Ett försenat projekt kan även...

läs mer
Projektledning

Projektledning

Att vara projektledare innebär att ha ansvaret för att styra och leda ett projekt och dess medlemmar mot uppsatta mål. Det ansvaret axlar vi gärna och är stolta över att få förtroendet att leda projekt i våra kunders organisation. Våra projektledare har mångårig...

läs mer