Kontrollansvar enligt PBL

Referensprojekt
Kontrollansvarig enligt PBL

Bygglovspliktiga projekt behöver vanligtvis en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige hjälper byggherren bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan, ser till att erforderliga kontroller utförs och dokumenteras och hjälper till med processen att få ett slutbesked för projektet. Qognito hjälper dig genom hela processen.

  1. I projektets startskede tas ett förslag till kontrollplan fram. Vi hjälper till med de eventuella justeringar som kommunen kan komma att kräva, samt deltar vid det tekniska samrådet.
  2. Under projektets gång utför vi planerade arbetsplatsbesök och dokumenterar dessa. I de fall som kommun/byggnadsnämnd avser att göra platsbesök, så medverkar vi vid dessa.
  3. I projektets slutskede ansöker kontrollansvarig om slutbesked samt medverkar vid eventuellt slutsamråd.

Vårt uppdrag är att hjälpa byggherren att få en så enkel och smidig resa som möjligt, från första till sista hammarslaget.

Läs gärna mer om kontrollansvar enligt PBL här.

Vid frågor kontakta Jack Hult, 073-524 62 66