Spårväg Syd – Sverigeförhandlingen – Ramavtal 6

Referensprojekt
Spårväg Syd - föreslagen spårlinje enligt Ramavtal 6

Spårväg Syd är ett av fyra objekt i Sverigeförhandlingen gällande storstadsåtgärder i Stockholmsregionen där avtal slöts 2017 mellan parterna Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Huddinge kommun och Stockholms stad.

Projektet omfattar ny spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt blir spårvägen drygt 17 kilometer, med ca 16 hållplatser. Spårväg Syd är tänkt att…

  • Förstärka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft för tvärgående resor i stråket Flemingsberg – Skärholmen – Älvsjö
  • Understödja långsiktigt hållbar stadsutveckling, inklusive nya bostäder och arbetsplatser, i och mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och det strategiska stadsutvecklingsläget Älvsjö
  • Bidra till ökad jämlikhet och förstärkt social inkludering utmed spårvägens sträckning
  • Bidra till ett resurseffektivt transportsystem

2020 startade ett planeringsprojekt som omfattar aktualitetsprövning av spårläge enligt tidigare planeringsstudie samt framtagande av lokaliseringsutredning enligt lagen om byggande av järnväg. I arbetet ingår att hålla samråd med allmänheten om lokalisering. Nästa fas omfattar systemhandlingsprojektering och fortsatt arbete med järnvägsplan.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med Huddinge kommun och Stockholms stad som är del av Ramavtal 6.

Qognito är med som beställarrepresentant åt Trafikförvaltningen i Region Stockholm och leder utredning om genomförbarhet avseende tekniska förutsättningar, genomförandekalkyl och genomförandetidplan. Successiva osäkerhetsanalyser avseende tid och kostnad utförs inom projektet. Qognito bemannar även rollen som projektets planerare.

Läs mer på Region Stockholms websida om Spårväg Syd.