Gasuppgradering Henriksdals reningsverk

Referensprojekt

Scandinavian Biogas har i samarbete med Stockholm Vatten påbörjat byggnationen av en ny gasuppgraderingssanläggning som kommer att uppföras bakom den befintliga. Den nya gasuppgraderingen tas i drift under första kvartalet 2016.

Utöver detta pågår ett projekt för större rågasproduktion genom att successivt öka den organiska belastningen i befintliga rötkammare.

Gasuppgraderingsprojektet betyder att produktionen kommer att öka från dagens kapacitet om 7,5 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet upp till 20 miljoner normalkubikmeter. Samarbetet innebär att Stockholm Vatten producerar den rågas som Scandinavian Biogas sedan uppgraderar till biogas av drivmedelskvalitet.

Qognito har för Stockholm Vattens räkning genomfört kvantitativa analyser av projektets genomförandetider samt säkerhetsanalys avseende arbetet i Henriksdalsanläggningen.

Läs mer om gasuppgraderingen Scandinavian Biogas webbplats.